Statutarna komisija ima 3 člana koje bira i razrješava Kongres. Tumačenje Statuta i drugih opštih akata Pozitivne Crne Gore od ove komisije mogu tražiti svi organi u stranci.

Članovi Statutarne komisije su:

 1. Azra Jasavić, predsjednica
 2. Mirčeta Tomčić
 3. Milan Radulović 

Nadležnosti Statutarne komisije su da:

 1. Tumači Statut i druga opšta akta stranke;
 2. Priprema nacrt izmjena i dopuna Statuta, po odluci Glavnog odbora ili Predsjedništva Stranke;
 3. Priprema nacrt izmjena i dopuna drugih opštih akata Stranke;
 4. Utvrđuje usklađenost opštih akata sa Statutom i međusobnu usklađenost opštih akata i predlaže rješenja ako utvrdi nesaglasnost;
 5. Daje mišljenje Sudu časti u postupku po žalbi radi isključenja iz partije.
 6. Rješava sukob nadležnosti organa u stranci, kada Statutom nije drugačije određeno;
 7. Odlučuje u drugom stepenu disciplinskog postupka;
 8. Podnosi izvještaj o radu Kongresu;
 9. Predlaže Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti Glavnom odboru;
 10. Donosi Poslovnik o svom radu.
intel core

statut stranke i program stranke


Program Stranke

  Da bi se trasirao put slobodnom i razvijenom društvu, mora se str...

Program Stranke

STATUT STRANKE

    Ovim Statutom Pozitivna Crna Gora uređuje i utvrđuje: svoj naz...

STATUT STRANKE

© Copyright 2015 pozitivnacrnagora.me