Nadzorni odbor ima 3 člana. Predsjednika i članove Nadzornog odbora na predlog Glavnog odbora, bira i razrješava Kongres stranke.
Članovi Nadzornog odbora su:

  1. Aleksandar Đuretić, predsjednik
  2. Ljiljana Kolundžić, član
  3. Milica Boljević, član

Nadležnosti Nadzornog odbora su da:

  1. Kontroliše prihode stranke i njihovu upotrebu;
  2. Kontroliše upravljanje imovinom koja je u vlasništvu stranke ili kojom stranka raspolaže po drugom osnovu;
  3. Podnosi izvještaj o kontroli finansijskog poslovanja jednom godišnje Glavnom odboru;
  4. Podnosi izvještaj Kongresu;
  5. Podnosi poslovnik o svom radu.
топ 10

statut stranke i program stranke


Program Stranke

  Da bi se trasirao put slobodnom i razvijenom društvu, mora se str...

Program Stranke

STATUT STRANKE

    Ovim Statutom Pozitivna Crna Gora uređuje i utvrđuje: svoj naz...

STATUT STRANKE

© Copyright 2015 pozitivnacrnagora.me