PROGRAM1

 

Da bi se trasirao put slobodnom i razvijenom društvu, mora se strpljivo raditi na sprovođenju politika i ciljeva navedenih u našem Programu. Na tom putu trebaće dosta volje, istrajnosti i posvećenosti. Pozitivna Crna Gora pokrenuće čitav niz promjena koje treba da donesu opštu korist i stabilan život građanki i građana Crne Gore.

Uvjereni da se svaki čovjek rađa slobodan, privrženi ideji nepovredivosti života i imovine, posvećeni civilizacijskom i ekonomskom oporavku društva, odlučili smo se da osnujemo političku partiju Pozitivna Crna Gora. Misija naše partije je da odgovori izazovu izgradnje demokratske, građanske i napredne države.

Crna Gora raspolaže solidnim prirodnim resursima i društvenim uslovima za pokretanje dinamičnog razvoja i kvalitetnog života njenih stanovnika/ca. Međutim, u vrtlogu nedovoljno odgovorne politike, nepripremljenosti društva za povratak u kapitalizam i izgradnju odgovorne demokratije, odsustvom ozbiljne državne strategije razvoja i stihijskim reagovanjem na goruće probleme, naša država je za samo nekoliko godina zapala u stagnaciju i zaostajanje, sa izgledom da takvo stanje potraje dugo ili da se čak doživi kao jedina moguća realnost.

Svjesni činjenice da jedino znanjem, radom, hrabrošću i jasnom vizijom razvoja možemo povratiti zapostavljene vrijednosti pojedinaca i društva , kao i mjesto u porodici evropskih naroda koje nam pripada, naše djelovanje je usmjereno ka stvaranju pretpostavki koje su nužne da bi se jedno društvo dinamično razvijalo.

Pozitivna Crna Gora će u tom smislu ponuditi nove ljude, nove ideje i novu energiju.
Strateško promišljanje evroatlanskih prioriteta i jasna razvojna vizija, država zasnovana na socijalnoj solidarnosti i pravednijoj raspodjeli društvenog bogatstva, odgovorne i savjesne javne politike, temeljne su okosnice djelovanja i rada naše partije.

              PROGRAM POZITIVNE CRNE GORE

александр лобановский

statut stranke i program stranke


Program Stranke

  Da bi se trasirao put slobodnom i razvijenom društvu, mora se str...

Program Stranke

STATUT STRANKE

    Ovim Statutom Pozitivna Crna Gora uređuje i utvrđuje: svoj naz...

STATUT STRANKE

© Copyright 2015 pozitivnacrnagora.me