Pozitivna Crna Gora će uz prisustvo tri lica koja su diskriminisana prilikom zapošljavanja na press konferencijiu subotu 27.o4.13.,u 12:30 h u PR Centru (na Starom aerodromu) iznijeti dokaze ,koji će biti dostavljeni nadležnom Tužilaštvu u cilju dopune krivične prijave protiv DPS-a i Mila Đukanovića, zbog krivičnog djela povrede ravnopravnosti.

statut stranke i program stranke


Program Stranke

  Da bi se trasirao put slobodnom i razvijenom društvu, mora se str...

Program Stranke

STATUT STRANKE

    Ovim Statutom Pozitivna Crna Gora uređuje i utvrđuje: svoj naz...

STATUT STRANKE

© Copyright 2015 pozitivnacrnagora.me