Na osnovu člana 31 Statuta Pozitivne Crne Gore, te na osnovu odluke Predsjedništva Glavni odbor Pozitivne Crne Gore na elektronskoj sjednici održanoj održanoj 19.septembra 2016. godine potvrđuje

LISTU KANDIDATA ZA ODBORNIKE ZA IZBORE ZA SKUPŠTINU OPŠTINE BUDVA KOJI ĆE SE ODRŽATI 16. OKTOBRA 2016.god

Član 1

Glavni odbor Pozitivne Crne Gore potvrđuje listu kandidata za odbornike u Skupštini Opštine Budva za izbore koji će se održati 16. oktobra 2016. godine, i to:

1. Miloš Bato Vukčević, preduzetnik

2. Čedo Radoman, radnik

3. Goran Bubanja, profesor

4. Marija Vukčević, VSS

5. Danilo Jovićević, strukovni menadžer

6. Milan Marsenić, ekonomista

7. Đorđo Zečević, nastavnik

8. Marina Ražnatović, pr menadžer

9. Miladin Pivljanin, preduzetnik

10. Aleksandar Andrić, ekonomista

11. Mirko Vujović, menadžer

12. Nada Perković, adm.radnik

13. Pero Zečević, ugostitelj

14. Marko Vukčević, ekonomista

15. Marina Rakić, trgovac

16. Vasko Šćekić, elektrotehničar

17. Mirjana Zečević, trgovac

18. Ratko Prlja, građevinski tehničar

19. Lidija Peković, domaćica

20. Tanja Šćekić, radnica

21. Ognjen Stanić, menadžer

22. Milan Vujović, penzioner

Na osnovu člana 31 Statuta Pozitivne Crne Gore, te na osnovu odluke Predsjedništva Glavni odbor Pozitivne Crne Gore na elektronskoj sjednici održanoj održanoj 19.septembra 2016. godine potvrđuje

LISTU KANDIDATA ZA ODBORNIKE ZA IZBORE ZA SKUPŠTINU OPŠTINE ANDRIJEVICA KOJI ĆE SE ODRŽATI 16. OKTOBRA 2016.god

Član 1

Glavni odbor Pozitivne Crne Gore potvrđuje listu kandidata za odbornike u Skupštini

Opštine Andrijevica za izbore koji će se održati 16. oktobra 2016. godine, i to:

1. Vojin Radović, privatnik

2. Milan Marsenić, radnik

3. Božidar Vukićević, master prof

4. Ivana Radović, student

5. Rajko Šico Marković, penzioner

6. Saša Marsenić, menadžer

7. Božo Radović, elektrotehničar

8. Dragana Marsenić, tur.tehničar

9. Marko Radović, maš.tehničar

10. Slavica Kastratović, domaćica

11. Aleksandar Marković, student

12. Milijana Marsenić, domaćica

13. Vlajko Marsenić, radnik

14. Milonja Stanković, poljoprivrednik

15. Marija Đekić, domaćica

16. Miro Marsenić, penzioner

17. Radojka Vukićević, penzioner

18. Predrag Marsenić, mehaničar

19. Milica Folić, veterinarski tehničar

20. Rada Rmuš, penzioner

21. Milkana Đeković, domaćica

22. Srđan Stojanović, radnik

 

Na osnovu člana 39 Statuta Pozitivne Crne Gore Predsjedništvo Pozitivne Crne Gore na elektronskoj sjednici održanoj održanoj 20. septembra 2016. godine utvrđuje

LISTU KANDIDATA ZA ODBORNIKE ZA IZBORE ZA SKUPŠTINU OPŠTINE KOTOR KOJI ĆE SE ODRŽATI 16. OKTOBRA 2016.god

Član 1

Predsjedništvo Pozitivne Crne Gore utvrđuje listu kandidata za odbornike u Skupštini

Opštine Kotor za izbore koji će se održati 16. oktobra 2016. godine, i to:

1. Marko Kampe, ekonomista

2. Vasilije Đuričković, student

3. Biljana Ćetković, tehničar prodaje

4. Ranko Proroković, inženjer

5. Ksenija Đuričković, dipl.dirigent

6. Vesna Ćetković, konobar

7. Ahmeti Metush, radnik

8. Radovan Vujović, umjetnik

9. Marko Sekulić, pomorac

10. Dejan Đuričković, ugostitelj

11. Sandra Helga Turković, domaćica

12. Miloš Spalević, fudbaler

13. Marina Mirović, filolog

14. Aleksandar Vukanić, ugostitelj

15. Kristina Đuričković, nautički menadžer

16. Dragana Radonjić, radnik

17. Gorica Spalević, penzioner

18. Milan Radočaj, ugostitelj

19. Marina Spalević, student

20. Ana Babović, student

21. Velimir Milaš, kuvar

22. Vesna Gunjajević, daktilograf

Na osnovu člana 39 Statuta Pozitivne Crne Gore Predsjedništvo Pozitivne Crne Gore na elektronskoj sjednici održanoj održanoj 19. septembra 2016. godine utvrđuje

LISTU KANDIDATA ZA POSLANIKE ZA PARLAMENTARNE IZBORE KOJI ĆE SE ODRŽATI 16. OKTOBRA 2016.

Član 1

Predsjedništvo Pozitivne Crne Gore utvrđuje listu kandidata za poslanike za

parlamentarne izbore koji će se održati 16. oktobra 2016. godine, i to:

1. Darko Pajović, dipl. biolog

2. Azra Jasavić, advokatica

3. Ranko Đonović, politički analitičar

4. Goran Tuponja, dipl.ing.arhitekture

5. Radomir Novaković Cakan, privrednik

6. Zorica Martinović, dipl. konzervator

7. Mirčeta Tomčić, dipl. pravnik

8. Dr Svetozar Savić, dr.biotehničkih nauka

9. Dr Mihailo Babović, spec.opšte hirurgije

10. Mr Ljiljana Kolundžić, prof.likovne umjetnosti

11. Jovan Radović, menadžer

12. Dejan Božović, ekonomista

13. Igor Dajković, privrednik

14. Zagorka Pavićević, dipl.pravnik

15. Mr Milena Joksimović Klikovac, magistar političkih nauka

16. Aleksandar Đuretić, ekonomista

17. Miodrag Mijo Vučetić, dipl.ekonomista

18. Almira Babačić, dipl.turizmolog

19. Borislav Boro Burić, penzioner

20. Mr Rade Čantrić, mr.ekonomije

21. Miloš Vukčević, preduzetnik

22. Ruzhdi Lluka, dipl.ing.agronomije

23. Jelena Radenović, prof.matematike

24. Marko Kampe, dipl.ekonomista

25. Vojin Radović, ugostitelj

26. Olgica Otašević, ing.pejza.arhitekture

27. Fuad Lamežević, veterinar

28. Milivoje Lakić, producent

29. Samir Murić, dipl.pravnik

30. Sabaheta Novalić, tekstilac

31. Saša Radović, mašinobravar

32. Omer Džebhanić, penzioner

33. Milovan Krsmanović, preduzetnik

34. Jelena Filipović, producent

35. Mehmed Markišić, dipl.pravnik

36. Branko Golubović, mašinski inženjer

37. Dr Merdin Markišić, dr.neurologije

38. Dr Amra Kalač, dr.stomatologije

39. Veljo Jovanović, diplomirani menadžer

40. Adem Velić, ortoped

41. Predrag Popović, menadžer

42. Sandra Muratović Čvorović, pravnik

43. Dragiša Vuksanović, preduzetnik

44. Svetislav Domazetović, dipl.ekonomista

45. Ranko Vuksanović, dipl.ing.elektrotehnike

46. Milić Joksimović, dipl.mašinski inženjer

47. Milena Radenović, dipl.građevniski inženjer

48. Cano Murić, penzioner

49. Milorad Vojinović, ekonomski tehničar

50. Stevo Novaković, SSS

51. Maja Maslovarić, marketing menadžer

52. Radoman Željko Ćosović, mašinski tehničar

53. Nikola Batrićević, turistički tehničar

54. Ratko Čabarkapa, ugostitelj

55. Milica Boljević, ing.hem.tehnologije

56. Miralem Fejzović, vojna akademija

57. Amar Šabotić, student

58. Đuro Šaban, službenik

59. Nikoleta Kuč, politikolog

60. Vasilije Đuričković, student

61. Slobodan Ivanović, penzioner

62. Draško Vuksanović, inženjer politehnike

63. Selma Šabotić, mr.pedagogije

64. Miloš Krivokapić, grafičar

65. Slaven Jovanović, dipl.ekonomista

66. Đoko Stanković, dipl.ekonomista

67. Nenad Bojanić, elektrotehničar

68. Selema Kijamet, domaćica

69. Ljiljana Mitrović, SSS

70. Božidar Turčinović, fin.menadžer

71. Jelena Milićević, dipl.politikolog

72. Velibor Milošević, menadžer

73. Radomir Đurović, penzioner

74. Slobodanka Hrvatin, poslovni menadžer

75. Dragan Mrvaljević, dipl.ing

76. Sandra Marković, student

77. Milan Maraš, privrednik

78. Maja Radonjić, politikolog

79. Milena Bećir, biolog

80. Nikola Martinović, student

81. Dr Igbala Šabović Kerović, arhitektica

statut stranke i program stranke


Program Stranke

  Da bi se trasirao put slobodnom i razvijenom društvu, mora se str...

Program Stranke

STATUT STRANKE

    Ovim Statutom Pozitivna Crna Gora uređuje i utvrđuje: svoj naz...

STATUT STRANKE

© Copyright 2015 pozitivnacrnagora.me